Notářská kancelář

JUDr. Ing. Jan Svoboda
notář v Karlových Varech
Sokolovská 729
Karlovy Vary 360 05
tel: (+420) 353 229 674
info@notar-svoboda.cz

Úřední hodiny

Po: 7:30-12, 13-15:30
Út: 7:30-12, 13-15:30
St: 7:30-12, 13-15:30
Čt: 7:30-12, 13-15:30
Pá: 7:30-12, 13-14:30

Notář

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notářskou činnost vykonává notář nestranně. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Notář sepisuje též notářské zápisy, které jsou titulem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, zejména pravomocný rozsudek soudu.

Notář dále v souvislosti s notářskou činností může poskytovat právní porady, sepisovat jiné listiny, zastupovat v jednání s osobami, se státními a jinými orgány, ve správním řízení a v nesporném řízení soudním.

Notář na základě pověření soudu provádí jako soudní komisař úkony soudu v řízení o dědictví.

Notář vykonává činnost notáře za úplatu. Odměna notáře je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti - za úkony v notářské činnosti není možná smluvní odměna.